Slaapapneu

foto1   Snurken en slaapapneu, alleen lastig voor uw omgeving? Snurken komt veel voor en zorgt voor geluidsoverlast zodat de partner, maar ook de rest van de familie hiervan veel hinder kan ondervinden.

Vindt het snurken met overdadig veel geluid plaats, dan kan er ook sprake zijn van een zogenaamd slaapapneu syndroom waarbij door ontspanning van de tong en kaakspieren, steeds voor korte tijd de ademhaling gedeeltelijk of volledig wordt geblokkeerd. Afhankelijk van het aantal keren per uur en de duur dat een dergelijke ademstop plaatsvindt spreekt men over milde, matige of ernstige apneu. Gevolg op de korte termijn is dat men overdag erg moe is, zicht slecht kan concentreren en spontaan in slaap valt, waardoor bijvoorbeeld deelnemen aan het verkeer onverantwoord is. Op de lange termijn kan een onbehandelde slaapapneu leiden tot verhoogde bloeddruk, hart en herseninfarcten. Overgewicht, onregelmatige slaapritme, alcohol en tabak en slaapmiddelen verergeren het slaapapneu syndroom.

De behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een CPAP en er zijn ook chirurgische mogelijkheden. Het gebruik van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) kan als oplossing dienen voor snurken of apneu. Of er werkelijk sprake is van slaapapneu is alleen vast te stellen door een slaaponderzoek. Dit kan in het ziekenhuis gebeuren, maar ook kan apparatuur meegegeven worden naar huis waarmee de noodzakelijke metingen kunnen worden gedaan tijdens de slaap. Om vast te stellen of de MRA werkt, dient na de behandeling nogmaals een slaaponderzoek plaats te vinden.

Kijk voor meer informatie op:

apneupagina.nl
nederlandsslaapinstituut.nl
  

foto1